Najbolje pizze se peku u zidane kupolaste peci od opeka na drva pored izvora toplote. Pećnice za picu u obliku kupole koriste se vekovima što je jedani način da se postigne istinska raspodela toplote